Надя и Стойо

Както винаги съм впечатлена от твоята работа. Не случайно отново се доверих на теб в този важен за нас момент. Гледайки снимките, преживяхме сватбата отново. Изпитахме всички емоции – плакахме, смяхме се, забавлявахме се….бяхме щастливи. Нямаме думи, с които да изразим благодарността си. Благодарим ти, че направи сватбеното ни тържество наистина незабравимо. На следващото събитие отново ще си с нас!!!

Надя и Стойо

Nadia_Stoio_01_IMG_6976_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_02_IMG_6986_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_03_IMG_7006_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_04_IMG_7020_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_05_IMG_7028_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_06_IMG_7149_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_07_IMG_7192_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_08_IMG_7228_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_09_IMG_7243_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_10_IMG_7287_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_11_IMG_7313_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_12_IMG_7319_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_13_IMG_7339_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_14_IMG_7345_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_15_IMG_2641_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_16_IMG_2674_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_17_IMG_7396_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_18_IMG_2693_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_19_IMG_2728_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_20_IMG_2764_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_21_IMG_7503_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_22_IMG_2809_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_23_IMG_2815_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_24_IMG_2826_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_25_IMG_2940_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_26_IMG_3038_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_27_IMG_3045_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_28_IMG_7557_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_29_IMG_7563_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_30_IMG_7568_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_31_IMG_3091_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_32_IMG_3100_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_33_IMG_3120_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_34_IMG_3162_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_35_IMG_3231_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_36_IMG_3272_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_37_IMG_7645_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_38_IMG_3366_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_39_IMG_7660_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_40_IMG_3815_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_41_IMG_3843_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_42_IMG_3929_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_43_IMG_7846_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_44_IMG_3997_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_45_IMG_7968_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_46_IMG_4035_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_47_IMG_4061_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_48_IMG_4065_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_49_IMG_4067_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_50_IMG_4082_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_51_IMG_8051_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_52_IMG_4126_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_53_IMG_8371_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_54_IMG_8583_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_55_IMG_8727_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_56_IMG_9146_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_57_IMG_9638_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_58_IMG_9727_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_59_IMG_9762_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_60_IMG_9932_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_61_IMG_0046_Volen_Evtimov

Nadia_Stoio_62_IMG_0146_Volen_Evtimov